صد مرده زنده می شود از تربت حسین / از خاک کربلای تو مرهم درست شد / پیراهن تو را که به دیوار عرش زد / رایت ، علم ، کتیبه و پرچم درست شد

جهان به کام غلام امام عسکری است
که شاه می شود آنکه غلام عسکری است

.

برای بار دهم مرتضی نما آمد
نمای عرش مزین به نام عسکری است

.

زمین اگر پس از این رنگ و روی دیگر یافت
ز روشنایی ماه تمام عسکری است

.

شراب ناب چکید از لب گدا اینجا
اگر فرشته هوایی جام عسکری است

.

رسیده کعبه برای طواف قبله نما
که قبله حاجی بیت الحرام عسکری است

.

حلال زاده کشیده است به عمو این بار
کرامت حسنی در امام عسکری است

.

کبوتران مدافع اسیر سامره اند
که این ز خاصیت جذب بام عسکری است

.

کریم کار ندارد که کیست سائل او
نگاه خاص ز الطاف عام عسکری است

.

گدای سامره ایم و نمی رویم از رو
همیشه روی گدا از مرام عسکری است

.

برای مهدی اش انگار یار می طلبد
”  هر آنکه کرد اطاعت ” ، غلام عسکری است

.

.

.

علی اکبر نازک کار

.

مطالب پیشنهادی

محبوب‌ترین ها