صد مرده زنده می شود از تربت حسین / از خاک کربلای تو مرهم درست شد / پیراهن تو را که به دیوار عرش زد / رایت ، علم ، کتیبه و پرچم درست شد

مرآت داور

۱۹ دی ۱۳۹۶ بدون نظر

سلام فاطمه ! مرآت داور آوردی
زهی که خون خدا را پیمبر آوردی

.
ببال کوثر احمد که کوثر آوردی
برای حیدر کرار ، حیدر آوردی

.
به روی دامن تو شیرْدخت شیرِ خداست
درون سینه ی او قلب سیدالشهداست
.

سپهر عصمت ! کوکب ، مبارکت باشد
تحیّت از طرف رب مبارکت باشد

.
عجب شبی بوَد امشب ، مبارکت باشد
شب ولادت زینب مبارکت باشد

.
محمّد آمده یا حیدر است این دختر ؟
بگو که فاطمه ی دیگر است این دختر
.
فرشتگان ! همه از جای خود قیام کنید
کنار فاطمه بر زینب احترام کنید

.
به خاک مقدمشان سجده صبح و شام کنید
همه به فاطمه و دخترش سلام کنید

.
تمام فاطمه زین اَب است این دختر
ادب کنید همه ، زینب است این دختر
.

کریمه‌ ای که کرامت به او برازنده است
شرف ، جلال ، زعامت به او برازنده است

.
نجات اهل قیامت به او برازنده است
خدا گواست : امامت به او برازنده است

.
شکوه حیدری‌ اش بین ، مگو که حیدر نیست
خطابه‌ خوانی او کم ز فتـح خیبر نیست
.
هنوز شیر ننوشیده ذکر حق سخنش
ز شیر بهتر ، نـام حسین در دهنش

.
شمیم فاطمه آید ز بوی پیرهنش
روان و روح بزرگ حسیـن در بدنش

.
ز مهد آمده هم‌ سنگرِ امام حسین
نگاه دوخته بر حنجر امام حسین
.
کسی که بر سر عالم علم زند ، این است
کسی که حکم خدا را رقم زند این است

.
کسی که نقش شیاطین به هم زند این است
کسی که شعله به کاخ ستم زند این است

.
زبان زنده ی حیدر خطابه‌ خوان خداست
پیام‌ آورِ پیغام‌ آورانِ خداست
.
الا زمام سخن هم چنان به فرمانت !
نگاهبان شهیدان ! خدا نگهبانت

.
پیمبر و علی و فاطمه ثناخوانت
تو زینبی ، پدر و مادرم به قربانت !

.
عجب نه ، گر به حضورت علی قیام کند
سر حسین ، سر نی به تو سلام کند
.

نگفته‌ های علی جمله جمله بر لب توست
کلاس فاطمه – مکتب نرفتـه – مکتب توست

.
شبی که ماه در آن آب می‌ شود، شب توست
تو آسمانی و رأس حسین ، کـوکب توست

.
تو مریم دو مسیحی که شد جدا سرشان
مسیح بوسه گذارد به زخم پیکرشان
.
کسی که بر تو کند اشک خود روان ز دو عین
به حق که هم به حسن گریه کرده ، هم به حسین

.
چرا که هست تمام وجود تو ، حسنین
گریستن به تو هم دین ما بود ، هم دیْن

.
تو با شهامت و صبرت ، حسینی و حسنی
حسینی و حسنی ، نه ، تمامِ پنج تنی
.
ولادت تو خبر از محرم آورده
به درگهت سر تسلیم ، عالم آورده

.
به پیشگاه تو تعظیم ، مریم آورده
نه ، در حضور تو مردانگی کم آورده

.
به پیش سیل بلا کوه محکمی زینب
زنی و سرور مردان عالمی زینب
.

الا سلام خداوند بر سرآغازت
چهل عروج ز خود تا خداست پروازت

.
بـه هر خطابه هزاران هزار اعجازت
سر حسین به بالای نی ، سرافرازت

.
اسارت تو کمال شهادت شهداست
خطابه‌ های تو رمز سعادت شهداست
.
تو آسمان جـال کرامتی زینب
تو پاسدار مقام امامتی زینب

.
تو مـادر شهدا تا قیامتی زینب
قدت خمید ، ولی راست قامتی زینب

.
چه می‌ شود ز کرم ای محیط صبر و رضا
که نخلِ ” میثم ” آلوده را کنی امضا ؟

.

.

.

دانلود صوت شماره 1

مطالب پیشنهادی

محبوب‌ترین ها