صد مرده زنده می شود از تربت حسین / از خاک کربلای تو مرهم درست شد / پیراهن تو را که به دیوار عرش زد / رایت ، علم ، کتیبه و پرچم درست شد

^ لطف کسی شبیه علی جان تمام نیست

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ بدون نظر

مرضیه نعیم امینی 

.

لطف کسی شبیه علی جان تمام نیست
لطف کسی شبیه علی جان مدام نیست

.

در پیشگاه حضرت حیدر برای ما
بالاتر از مقام گدایی مقام نیست

.

بابای مهربان و امام و چراغ دین
در حق نوکران خودش او کدام نیست ؟

.

بعد از فراق فاطمه اش روز خوش ندید
جز چاه با علی احدی هم کلام نیست

.

گیرم که زخم فرق علی التیام یافت
هجران یاسِ سوخته را التیام نیست

.

از کوچه های کوفه پدر را به خانه برد
دل خون تر از امام حسن هیچ امام نیست

.

با هم برای غربت زینب گریستند
از کوچه رد شدند … کسی پشت بام نیست

.

خاکستر و نگاه حرامی و کعب نی
جای عقیله در وسط ازدحام نیست

.

کوفه هر آنچه داشت حراجی دگر نداشت
کوفه به هیچ وجه به سختی شام نیست

.

.

.

مطالب پیشنهادی

محبوب‌ترین ها