صد مرده زنده می شود از تربت حسین / از خاک کربلای تو مرهم درست شد / پیراهن تو را که به دیوار عرش زد / رایت ، علم ، کتیبه و پرچم درست شد

کار مشکل‌ ساز شد

۲۶ تیر ۱۳۹۶ بدون نظر

حامد تجری

.

کار مشکل‌ ساز شد

خانه‌ داری با تن تب‌ دار مشکل‌ ساز شد

.
سعی دارد پا شود

 سعی او هر بار شد تکرار مشکل‌ ساز شد

.
رفت تا جارو کند

 خانه جارو کردنش این‌ بار مشکل‌ ساز شد

.

دست یاری‌ اش نکرد

گردش دستاس هم انگار مشکل‌ ساز شد

.

حرف با پهلو زد و

نیش تیز در همان مسمار مشکل‌ ساز شد‌

.
دست سنگین جای خود

  وقت سیلی خوردنش دیوار مشکل‌ ساز شد

.
مشکلاتش یک‌ طرف

رو گرفتن از علی بسیار مشکل‌ ساز شد

.

.

.

مطالب پیشنهادی

محبوب‌ترین ها